Tietoa Selkäliitosta

Selkäliitto on vuonna 1988 perustettu kansanterveysjärjestö ja selän hyvinvoinnin asiantuntija, joka kannustaa ihmisiä aktiivisesti huolehtimaan selän terveydestä.

Selkäliiton toiminnan tarkoituksena on selkäsairauksien ennaltaehkäisy sekä selkäsairaiden hoidon, kuntoutuksen ja elämänlaadun parantaminen yhdessä selkäyhdistysten ja muiden samoja tavoitteita toteuttavien yhteistyökumppaneiden kanssa. Selkäliiton toimintaa rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA Veikkauksen tuotoilla. 

Tietoa selän ja niskan hyvinvoinnista sekä ohjeita selän itsehoitoon on saatavilla Selkäliiton Selkäkanava-verkkopalvelussa. 

Selkäliittoon kuuluu 31 selkäyhdistystä, joissa on noin 8 600 henkilöjäsentä. Paikalliset selkäyhdistykset tarjoavat jäsenilleen eri puolella Suomea ohjattua liikuntaa, vertaistukea ja neuvontaa, retkiä sekä luento- ja virkistystilaisuuksia. 

Selkäliiton arvot ovat kannustava kohtaaminen, vahva yhteisöllisyys ja vastuullinen asiantuntijuus. Selkäliitto on savuton työpaikka.

Selkäliiton strategia 2018-2020 

 

Selkäliitto